Η Εταιρία

Ιστορικό

Το γραφείο δημιουργήθηκε το 2002 από τους Βασίλη Κυριάκου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΕΜΠ και Κώστα Κυριάκου, Πολιτικό Μηχανικό Παν/μίου Πατρών.

Δραστηριοποιείται στον τομέα της μελέτης και κατασκευής ιδιωτικών έργων και στην ανάπτυξη ακινήτων, με έδρα επί της οδού Σηλυβρίας 41 στη Νέα Σμύρνη.

Φιλοσοφία

Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα της οικοδομικής διαδικασίας, από τη σύλληψη της αρχικής αρχιτεκτονικής ιδέας, τη μελέτη, την έκδοση οικοδομικής άδειας έως και την υλοποίηση του έργου.

Θεωρούμε ότι βασικό κριτήριο για την επιτυχία ενός οικοδομικού έργου είναι να δίνει απαντήσεις στις πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες του τελικού χρήστη, ενώ παράλληλα να λαμβάνει πάντα υπόψιν το κόστος και το χρόνο κατασκευής σε συνδυασμό με την αισθητική και κατασκευαστική αρτιότητα.

Για τον σκοπό αυτό επιθυμούμε την ενεργό συμμετοχή του χρήστη από τα πρώτα στάδια της δημιουργικής διαδικασίας-παραγωγής του έργου και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή προ-κοστολόγησή του και στην έγκαιρη οργάνωση των συνεργατών-συνεργείων μας. Παρακολουθούμε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου με συνεχείς επιβλέψεις και με ιδιαίτερη επιμονή στη λεπτομέρεια.

Μέσα από τη ανάπτυξη μιας σύγχρονης, δυναμικής, λιτής και διαχρονικής Αρχιτεκτονικής, επιζητούμε πάντα τα έργα μας να έχουν μια ιδιαίτερη αισθητική ταυτότητα.